• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wysokiej wartości użytkowej towar do pakowania, dla zakładów produkcyjnych oraz klientów indywidualnych

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, jakim sposobem to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces wprowadzał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia bądź też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje dalej.

1. Czytaj dalej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.